Satış Sonrası Hizmetler

MUAYENE & TEST HİZMETLERİ

1.A. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TSE tarafından yetkilendirilmiş muayene merkezi olarak ; tehlikeli madde taşıyan tank, tanker ve konteynerların ADR mevzuatlarına göre test ve muayene hizmetleri.
 • Tank belgelerinin incelenmesi
 • Tasarım özelliklerinin kontrolü
 • Tank iç kontrolü
 • Tank dış kontrolü
 • Hidrostatik basınç testi
 • Vakum testi
 • Sızdırmazlık testi
 • Su kapasitesinin belirlenmesi
 • Servis ekipmanlarının kontrol edilmesi
 • Çelik yapı (şase, frame,vb.) kontrol edilmesi
 • Mekanik testler
 • Tahribatsız Muayeneler
 • Test raporu sertifikasyon ve işaretleme kontrolü
 • Yapılan kontrol ve testler neticesinde yerel otorite olan TSE den ara veya periyodik muayene sertifikası verilmektedir.
1.B. EN 12817 & EN 12819 & EN 21009-2 vb. standartlar gereğince işletmedeki basınçlı veya basınçsız tankların yapılması gereken test ve muayene hizmetleri.
 • Tank ve ekipmanların görsel olarak kontrol edilmesi.
 • Vana ve diğer aksesuarların işlevsellik testi.
 • Sızdırmazlık kontrolü
 • Vakum ölçümü
 • Tesisatın ve çevrenin çalışma koşullarındaki herhangi bir değişikliğin değerlendirilmesi.
 • Emniyet ventilleri sökülerek açma/kapama basınçları kontrolü
 • Yapılan kontrol ve testler neticesinde istenmesi durumunda akredite olmuş kuruluş nezareti ve periyodik kontrol raporu
1.C. Ömür Tayinleri

Cryocan mühendislik ekibinin ortak çalışmaları ile, ilgili hata mekanizmaları dikkate alınarak, ister ekipman bazında, ister ünite yada tesis bazında ömür tayini çalışmaları yürütülmektedir.

Endüstriyel tesislerde, faaliyet boyunca maruz kalınan yükler ve çalışma şartları (basınç,titreşim,sıcaklık,korozif ortam vb) ekipmanlar üzerinde yorulmaya ve hasara sebep olmaktadır. Tesis yada ekipman bazında risk değerlendirmeleri ile olası hata mekanizmaları incelenerek oluşturulan kontrol ve analizler ile ömür hesapları yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Ömür tayinleri ağırlıklı olarak güç santrallerinde atık ısı kazanları, buhar hatları, yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışan statik ekipmanlar için uygulanmaktadır. Dikkate alınması gereken hata mekanizmaları ;

 • Termal Yorulma
 • Termo Mekanik Yorulma
 • Aşınma ve Korozyon
 • Sürünme
 • Termal Yaşlanma
1.D. Elektrik Sistem Kontrolleri

Elektrik ile çalışan ekipman ve teçhizatlarda alınmayan emniyet tedbirleri sonucu kaçak akım ve gerilimler can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.

Elektrik tesisat ve sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve aksaklıkların zamanında tespit edilebilmesi için elektrik ile çalışan ekipmanların ve tesisatların periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalıdır.

Cryocan teknik servis ekibimiz bünyesindeki Elektrik Mühendislerimiz ile bu kapsamda periyodik kontroller gerçekleştirmekte ve uygunsuz bir durumda gerekli düzeltici faaliyetlerimiz ile sorunlar giderilmektedir.

 • Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolleri
 • Topraklama Ölçümleri
 • Paratoner Tesisat Ölçümleri
 • Katodik Koruma Ölçümleri
 • Elektrik Panosu Termal Kamera Ölçümleri
 • Kaçak Akım Röle Kontrolleri
1.E. Boya ve Kaplama Kontrol Hizmetleri

Cryocan teknik servis ekibi tarafından yürütülen kaplama, boya kontrolleri ve hata analizleri varlıklarınızın korunmasını ve gelecekti korozyona bağlı hatların önlenmesini sağlamaktadır.

Ekibimizde yer alan NACE sertifikalı Seviye 2 personellerimiz ve kalibrasyonlu boya kontrol cihazlarımız ile kontroller yapılmaktadır.Kontroller sırasında hata analizleride yapılmakta ve neden sonuç ilişkiside ayrıca boya uzmanlarımız tarafından raporlanmaktadır.

 • Boya sonrası kaplama kalınlık,sertlik,dayanıklık ve renk testleri
 • Boya öncesi yüzey kontrolleri
 • Boya uygulama nezareti
 • Boya hasar kontrolleri ve analizleri
 • Holiday testleri

BAKIM & ONARIM

2.A. Ekipman Bakımları

Cryocan teknik servis ekibi LNG,LPG,LIN,LAR,LOX,LCO2,FUEL OIL,NH3 vb. depolama tesisleri, kimya tesisleri ve maden tesislerinde yer alan depolama tankları, basınçlı kaplar, boru hatları, ısı değiştiriciler, buhar kazanları, atık ısı kazanları vb ekipmanların anahtar teslim bakım süreçlerini üstlenmektedir.

Bakım kapsamında kontrol faaliyetleri, analizler, testler, kaynaklı tamir ve revizyon faaliyetleri olabilir. Tüm süreçleri anahtar teslim olarak üstleniyoruz ve yönetiyoruz.

 • Kaynaklı Tamir Faaliyetleri
 • Bombe ve Gövde Tamirleri
 • Menhol ve Nozul Revizyonları
 • Hat Tamir Faaliyetleri
 • Spool İmalatı ve Montajı
 • Kaçak Tamirleri
 • Vakum Ölçümü ve Vakum Prosesi
 • Ölçüm Cihazları Kalibrasyonu
 • Tahribatsız Muayeneler
 • Kalınlık Ölçümleri
 • Kumlama & Boyama
2.B. Vana Test ve Bakımları

Cryocan teknik servis ekibi olarak, tesislerde ekipman yada boru hattını iç basınç yada vakum altında korumaya yönelik olarak kullanılan emniyet vanalarının ve basınç vakum ventillerinin periyodik test ve bakımlarını yürütmekteyiz.

Yapılan bakım faaliyetleri istenmesi durumunda gözetim firmalarının katılımı ile sertifikalandırılmaktadır. Bakım sertifikasına ek olarak gözetim firmaların tanıklık sertifikalarıda işin sonunda müşterilerimize teslim edilmektedir.

Cryocan olarak yarattığımız farklılık, vanaların sadece testlerinin yapılmaması olası kaçak ve operasyon konularında tamir faaliyetleri yürütülerek giderilmesidir. Yapılan faaliyetler başlıca aşağıda tanımlanmıştır.

Emniyet Ventilleri ;

 • Demontaj ve Temizlik Faaliyetleri
 • Oturma yüzeyleri kontrolü ve tamiri
 • Yay mekanizması korozyon ve yorulma kontrolleri
 • Kaçak testleri ve set basınç ayarlamaları
 • Mühürleme ve boyama

Basınç Vakum Ventilleri;

 • Demontaj ve Temizlik Faaliyetleri
 • Ağırlık kontrolleri
 • Set değer kontrolleri
 • Etiketleme ve boyama

Vanalar ;

 • Demontaj ve Temizlik Faaliyetleri
 • Oturma yüzeyleri kontrolü ve tamiri
 • İşlevsellik Testleri