İnsan Kaynakları Yönetimi

Çalışanlarımızın,

• Cryocan Değerlerini taşıyan,

• Yenilikçi,

• Rekabetçi,

• Araştırmacı,

• Proaktif,

• Büyümeye ve gelişmeye odaklanan,


• Yüksek verimlilik kültürünü benimseyen,

• Krizleri yönetebilen ve fırsata çevirebilen,

• Zorluklar karşısında mücadele edebilen,

• Ekiple birlikte değer üretebilen,

• Değişime inanan ve kolay adapte olabilen,

• Global dünyanın bir parçası olabilen bireyler olmasını hedeflemekteyiz.

Bu hedef doğrultusunda İnsan Kaynakları yönetiminin amacı da değer yaratan sürdürülebilir İnsan Kaynakları Stratejileri geliştirmek ve buna uygun uygulamaları hayata geçirmektir. Cryocan olarak Vizyon 2025’e hazırlanırken, yetkin bireylerden oluşan “Güçlü” bir takımla çalışmanın öneminin farkındayız.

Bu nedenle ve Ekim 2016’dan bu yana Sayın Akademisyen Ufuk Batum ve DISC Akademi Eğitim ve Danışmanlık ile birlikte işe alımda doğru yeteneklerin kuruma çekilmesinden mevcut yeteneklerimizin elde tutulmasına, geliştirilmesine ve geleceğe dönük yedekleme çalışmalarına kadar oluşturduğumuz “Yetenek Yönetimi” projemizi sürdürmekte ve her geçen gün daha da geliştirmekteyiz.