Kalite Politikamız – Cryocan

Kalite Politikamız

Kalite politikası, eğitimler ve duvar panoları aracılığı ile tüm personele duyurularak, Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantılarında politikayı destekleyen nicel (sayısal ve termini belli olan) kalite hedeflerini belirlemektedir.

CAN GRUP taahhütleri çerçevesinde faaliyet göstermek ve aşağıdaki temel prensipleri herkesin ortak sorumluluğu olarak hayata geçirmektir. Hizmet verdiğimiz sektörde; Girişimci, lider, gelişime odaklanmış, kurumsallaşmış firma yapısına sahip olmak.

Uluslararası standartlar, Üretim standartları ve mevzuat koşulları ile uyumlu bir kalite yönetim sisteminin, CRYOCAN’ın amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin olarak kullanılmasını sağlamak.

Toplam kalite yönetimi düşüncesi ile sistemimizi ve süreçlerimizi müşteri beklentilerini de esas alarak sürekli iyileştirmek. Müşteri odaklı hizmet, kurumsal-toplumsal sorumluluk anlayışı, kurum içinde, dışında güvenilir ve saygın ilişkiler kurmak. Lider olmak ve geleceği kurgulamak.

Etkin yönetim, iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanan, çalışanların bilinçli katılımı ile, tüm ürün ve servislerde müşteri gereksinimlerini zamanında, yüksek verimle karşılamak ve sürdürmek. Müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek kaliteli ve sürekli yeni ürünler üretmek.

Yaptığımız tüm faaliyetlerde, doğal kaynakları minimum seviyede kullanmayı, kirliliği önlemeyi, atıklarımızı azaltmayı ve iş kazalarını önlemeyi hedef almak.

CRYOCAN’ ın Kalite Politikası, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının şartlarını ve müşteri ihtiyaçlarını yerine getiren, diğer yönetim fonksiyonları ile birlikte planlanan ve geliştirilen, etkili ve yeterli bir kalite sistemi kurmak ve sürdürmek üzere oluşturulmuş olup, belirli periyodlarda gözden geçirilmektedir.

CRYOCAN’ ın Kalite Politikası, yönetimin sorumluluklarını ve yetkilerini açık biçimde bütün çalışanlara iletmek ve kolay erişilebilir olmasını sağlamak amacı ile yazılı bir belge olarak bulundurmaktır.Bütün çalışanlar CRYOCAN Kalite Politikası konusunda eğitilmekte, bu ilkelerin uygulanması, sistemin sürdürülmesi, geliştirilmesi için katkıları ve desteklerinin sağlanması açısından teşvik edilmektedir