Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Kalite, Çevre, İSG Entegre Yönetim Sistemi Politikası

CRYOCAN olarak CAN Grup taahhütleri çerçevesinde faaliyet göstereceğimizi ve aşağıdaki temel prensipleri herkesin ortak sorumluluğu olarak hayata geçireceğimizi beyan ederiz

- Hizmet verdiğimiz sektörde; Girişimci, lider, gelişime odaklanmış, kurumsallaşmış firma yapısına sahip olmak.

- Kalite, çevre, İSG risklerini belirlemek ve tanımlanmış teknolojileri kullanarak riskleri en aza indirgemek, şirketimizdeki kaynakları korumak ve bu eğilimi düzenli olarak izlemek.

- Uluslararası standartlar, üretim standartları ve uygunluk yükümlülükleri ile uyumlu yönetim sistemlerimizin, CRYOCAN’ın amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin olarak kullanılmasını sağlamak.

- Entegre yönetim sistemlerimizi ve süreçlerimizi müşteri beklentilerini de esas alarak sürekli iyileştirmek. Müşteri odaklı hizmet, kurumsal-toplumsal sorumluluk anlayışı, kurum içinde, dışında güvenilir ve saygın ilişkiler kurmak.

- Etkin yönetim, iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanarak, çalışanların bilinçli katılımı ile, tüm ürün ve servislerde müşteri gereksinimlerini zamanında, yüksek verimle karşılamak ve sürdürmek.

- Yaptığımız tüm faaliyetlerde doğal kaynakları en az kullanmayı, kirlenmeyi önlemeyi, atıklarımızı azaltmayı, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi gözetmek.

- Mümkün olan her alanda, kalite, çevre, ISG performansının arttırılması için entegre yönetim sisteminin sürekli iyileşmesini sağlamak.

- Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermek ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek.

- Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak.

- Tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin, dış tedarikçilerimizin ve diğer paydaşlarımızın ve ziyaretçilerimizin çevre, İSG kurallarına uymalarını sağlamak.

- Temel performans göstergeleriyle süreçlerin düzenli olarak değerlendirilmesi ve hedeflerin tanımlanması bu yaklaşımı uzun vadede desteklemektedir.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.