Çevre Politikamız – Cryocan

Çevre Politikamız

Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak

Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek

Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak ortadan kaldırılmasını sağlamak

Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek

Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak

Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.